سخنرانی حسین واله با موضوع «فلسفه تطبیقی چگونه ممکن است؟» -۶اردیبهشت ۹۵

۱۵۹۹

باید فهمیدن را از قید کانتکست رها کنیم

آیا فلسفه‌ تطبیقی ممکن است؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه‌های فلسفی مختلف را می‌توان با هم مقایسه کرد یا نه؟ اگر می‌توان با چه کیفیتی این کار ممکن و سودمند است؟ اینها سوالاتی است که پیرامون موضوع فلسفه تطبیقی مطرح است و پاسخ‌های مختلف و بعضاً متضادی به این پرسش‌ها داده شده است؛ برخی فلسفه‌ تطبیقی را گونه‌ای فلسفه‌ورزی می‌دانند و آن را ایجاد یک گفتگو و دیالوگ بین دو نظام یا دو متفکر در یک مسئله خاص به حساب می‌آورند و برخی از اساس در امکان فلسفه تطبیقی چون و چرا می‌کنند و رواج فلسفه تطبیقی را ناشی از عدم نگاه تاریخی به فلسفه می‌دانند. دکتر حسین واله، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، در این بخش ۱۲ دقیقه‌ای از سخنرانی خود با موضوع «فلسفه تطبیقی چگونه ممکن است؟»، به رد ایده‌ای می‌پردازد که معتقد است فهم یک نظریه خاص فقط در کلیت فلسفه خاص ممکن است. یعنی یک نظریه را فقط درچارچوب نظریه‌ای که به وجود آمده می‌توان فهمید و ارزیابی کرد. او در ادامه فایده‌های فلسفه تطبیقی را برمی‌شمرد.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar