سخنرانی محمود مروارید در نشست «نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»-۲۶اردیبهشت ۹۵

۱۰۵۱

«مفاهیمِ اعتباری» نداریم

سیمافکر: «من قبول دارم که حرف علامه بی‌سابقه است، اما تلاش می‌کنم نشان دهم این حرفِ بی‌سابقه یا مدلل نیست یا ادله‌ای برخلاف آن وجود دارد». این سخنان محمود مروارید زمانی که روبروی حمید طالب‌زاده آن‌ را بر زبان می‌آورد برای آنان که طرفدار فلسفه صدرایی هستند طنین دیگری دارد. ابتکار علامه طباطبایی در مقاله ششم از کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» و آغاز بحث اعتباریات، باب جدیدی در فلسفه اسلامی باز می‌کند که آغازگر بحث‌های بسیار در سال‌های اخیر بوده است. برخی نظریه ادراکات اعتباری علامه را به معنای نسبی انگاشتن حسن و قبح اخلاقی تعبیر کردند و به نقد آن پرداختند و پاره‌ای نیز آن را مبنایی برای بنیان‌گذاری فلسفه فرهنگ و یا علوم انسانی قلمداد کردند. نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی از مناقشه بر انگیزترین دیدگاه‌های برآمده از فلسفه اسلامی در قرن گذشته است. بسیاری معتقدند نظریه ادراکات اعتباری علامه می‌توانست تاریخ فلسفه را متحول کند، اما دکتر مروارید منتقد این دیدگاه است و تلاش می‌کند در این سخنرانی جزئیاتی را شرح دهد تا نشان دهد؛ دیدگاه علامه از مبنای مستحکمی برخوردار نیست.

همچنین ببینید؛ سخنرانی حمید طالب زاده پیش از این سخنان محمود مروارید:  
علم، اساساً اعتبار است

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz