انیمیشن «flatlife - زندگی مسطح» ساختۀ Jonas Geirnaert - سال ۲۰۰۴

۱۹۴۵

یک بیهودگی!

سیمافکر: زندگی چگونه می‌تواند مسطح باشد؟ زندگی بدون درام مسطح است. یک زندگی تصادفی می‌تواند به تمام معنا مسطح باشد. و وقتی زندگی مسطح است چه معنی‌ای می‌توان از آن انتظار داشت؟
هستند کسانی که زندگی را تصادفی می‌دانند. چه اینکه؛ مگر همه چیز تصادفی نیست؟! زندگی برای خود رفت و آمدی دارد، و می‌چرخد، و شوخی‌هایی در کار است، چرا نباید تصادفی باشد؟ و مگر امور با همین تصادف‌ها نمی‌گذرد؟! گویا زندگی یک تصادف بیش نیست! زندگی یک چیز بسیار بسیار سطحی، خلاصه شده در روابط عادی و روزمره تکرارشونده و از پیش تعیین شده است. انیمیشن «زندگی مسطح» این‌چنین در زندگی نظر انداخته است. زندگی امری غیردراماتیک، بی‌معنی و مسطح است. کسی که درام ندارد، مدام در این تصادف‌ها واقع می‌شود و این‌چنین فکر می‌کند. کسی که درام ندارد تصادف‌ها او را هر طرف می‌برند. در غیاب «مواجهه»‌ با امور، همه چیز بی‌معنی و بدون داستان می‌شود. زندگی که در آن هرچیز، تقریبا هرچیز می‌تواند رخ دهد و بر دیگر چیزها تاثیر گذارد. از چنین زندگی‌ای جز بی‌هودگی، که حاصل برخورد چیزهاست نمی‌توان انتظار داشت. داستان چیزی نیست که از تصادف‌ها نشأت گرفته باشد. هرچند تصادف در آن هست اما آن‌چه در آن از جانب درام رخ می‌دهد، مواجهه‌ای است که با تصادف دارد. این «مواجهه» است که همه چیز را معنی می‌کند. انیمیشن «زندگی مسطح» نامی متناسب با خود دارد. زندگی، چنین که این‌جا می‌بینیم، وقتی در چرخۀ بی‌هوده تصادف‌ها می‌چرخد، به راستی مسطح است. حتی اگر این چهار زندگی، که این‌جا شمایی از آن‌ها می‌بینیم به هم، توسط همان تصادف‌ها وصل شده باشند، باز بی‌معنی‌اند. و در نتیجه بی‌هوده.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar