سخنرانی فردین علیخواه در نشست «شهر و فرهنگ» - ۲۳خرداد۹۵

۱۲۹۲

سایه سنگین فرهنگ بر شهر

سیمافکر: برنامه‌ریزی شهری در ایران، مسائل فراوانی دارد. عموما گفته شده است که حتی در کلان‌شهرهای ما نیز برای گروه‌های گوناگون جامعه، تمهیداتی دقیق و حساب‌شده در کار نیست. معمولا هر گروهی از مردم که به تناسب نیازهایش، شهر و فضاهای شهری را مصرف می‌کند؛ از پذیرایی شهری راضی نیست.
در برابر چنین وضعی، فردین علیخواه، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان اعتقاد دارد که باید در برنامه‌ریزی‌های شهری بر اساس نیازهای اولیه و طبیعی، از نو بازاندیشی کنیم. به باور علیخواه، برنامه‌ریزی‌های شهری در ایران، هرچند پیچیده است اما بعضا حتی نیازهای اولیه شهروندان را نیز نادیده گرفته است. او برای مثال به نیازهای خاص دختران و پسران در فضای شهری اشاره می‌کند. جای این سوال باقی است که کدام دسته از نیازهای دختران و پسران در فضای شهری، اولیه و «طبیعی» است؟ در سال‌های اخیر، سیاست‌های شهری دستکم در کلان‌شهر تهران، تمهیداتی برای حضور امن و آزاد زنان در فضاهای اختصاصی شهری فراهم کرده است، آیا این آزادی و امنیت، جزو نیازهای اولیه و طبیعی زنانه در زندگی شهرنشینی نیست؟ آیا اشکال متنوع روابط نوظهور میان دختران و پسران در بافت شهری، میان دختران نیز جزو همین نیازهای اولیه است؟ تحت کدام ضابطه، چیزی بدیهی و اولیه پنداشته می‌شود؟
به نظر می‌رسد نسخۀ فردین علیخواه، هرچند بسیار قابل تأمل است اما چیزی را نادیده گرفته است: سیاست‌های شهری، پیش از آن‌که در دسته‌بندی نیازها دگرگون شوند، باید بتوانند از عقلانیتی متوازن پیروی کنند. عقلانیتی برآمده از فرهنگ که نیازها را تعریف می‌کند و می‌بایست حدی از اجماع عمومی شهروندان بر سر آن وجود داشته باشد.

دیدگاه بگذارید

1 پیام روی "سایه سنگین فرهنگ بر شهر"

avatar
امین
امین

بسیار عالی