سخنرانی رسول نمازی در نشست «چرا اشتراوس بخوانیم» - ۷دی۹۵

۲۳۹۷

چرا باید اشتراوس بخوانیم؟

سیمافکر: هنوز که هنوز است این پرسش پیش روی کار علمی قرار دارد که نسبت‌اش با زندگی روزمرۀ مردم چیست؟ ظهور دورۀ جدیدی از کار علمی که به میانجی علم مدرن، «فرآورده‌های علم» پایشان به زندگی باز شده است نیز نتوانسته از رواج این پرسش بکاهد. از همین‌روست که عده‌ای بر این باورند که ای بسا پاسخ را باید جای دیگری، در حوالی کار علمی پیشامدرن یافت. اندیشۀ لئو اشتراوس، ما را تا رسیدن به همین پاسخ همراهی می‌کند. آن‌چه که با رجوع به کار علمی اشتراوس درمی‌یابیم، توجهی دوباره به سنت کلاسیک فلسفه است. آن‌هم نه از خلال محتوای فلسفه کلاسیک، بلکه بیش از هرچیز از منظر شکل کار فلسفی و علمی در عصر کلاسیک‌ها. جایی که فلسفه و تفکر، در متن زندگی در شهر (پولیس) جاری بوده است و متن فلسفی، نسبتی معنادار با زندگی فیلسوف در متن مناسبات شهر داشته است. نوعی از توجه تأویلی به متن زندگی که در درون متون فلسفی، خود را آشکار می‌کرده است.
«رسول نمازی» دانش‌آموختۀ فلسفۀ سیاسی در فرانسه، در این سخنرانی با التفات به کار علمی اشتراوس، به انتقاد از نحوۀ مواجهه با متون کلاسیک در جامعه‌ی علمی ایران و حتی اروپا می‌پردازد و از اهل علم می‌خواهد که در خوانش آثار فلسفی، مناسبات فیلسوف با پیرامون خودش را نادیده نگیرند. در واقع، هشدار او، تذکری به سرسری نخواندن آثار کلاسیک است که نهایتا به طرح نسبت کار علمی با زندگی ما می‌رسد و دانشمندان را به «حساسیت» مضاعف در قبال مناسبات پیرامونشان فرامی‌خواند. 

دیدگاه بگذارید

1 پیام روی "چرا باید اشتراوس بخوانیم؟"

avatar
دیتریش
دیتریش

وقتی تفکر به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.