سخنرانی فرهنگ رجایی در نشست «میراث ادبی ایران و علم سیاست» - ۱۸اردیبهشت۹۶

۲۷۰۳

چگونه علم پاره پاره شد

سیمافکر: تعاملات بینارشته‌ای انگار از همیشه کانون آمال عده‌ای از دانشمندان بوده است و رؤیای یاری طلبیدن علوم از یکدیگر، گویی به‌ناخودآگاه چارۀ گشایشی بوده در برخی حفره‌ها و گیروگورهای علوم. فرهنگ رجایی این‌جا در همین‌باره سخن می‌گوید و قدم به ابتدا می‌گذارد: به جایی که گستردگی علم و تخصصی‌تر شدن حوزه‌ها، شاخه‌هایی را از آن منشعب کرده و این روند تا آن‌جا پیش رفته که گویی این‌ها تفاوتی ماهوی با هم دارند. فرهنگ رجایی اعتراض می‌کند به این‌که چرا و چگونه حالا این شاخه‌ها این‌گونه با هم غریبه‌اند تا جایی که اکنون طرح تعاملات بینارشته‌ای لازم بیاید؟ این طرح انگار در ضمن خود حاکی از حقیقتی راجع به این مطلب است که این جدایی نه یک تقسیم‌بندی اساسی بلکه تنها چاره‌ای برای گسترده‌تر کردن علم بوده است. اینگونه شاید بتوان گفته‌ها و تألیفات فرهنگ رجایی را در راستای ایدۀ پرطرفدار وحدت علم ارزیابی کرد. البته او سخن خود را با توضیحاتی دربارۀ علم سیاست و جهان‌شمول بودن امر سیاسی آغاز می‌کند که به‌نوبۀ خود بصیرت‌بخش است. او حتی ادبیات و تاریخ را هم جزئی از پیکرۀ کلی علم می‌داند و مثال‌هایی می‌زند که این ویدئو را برای اهل علم و ادب تماشایی‌ می‌کند.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar