گفتار دکتر شمس‌الملوک مصطفوی در نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» - ۱۷آبان۱۳۹۶

۱۰۷۷

ما همچون یک مکالمه‌ایم

چگونه گفت‌وگو میان فیلسوفان غربی و اسلامی ممکن است؟

«ما همچون یک مکالمه‌ایم و قابلیت فهم دیگری را داریم»؛ شعری از فردریش هولدرلین، شاعر آلمانی مکتب رمانتیسیسم، که دکتر شمس‌الملوک مصطفوی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، گفتارش را در نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» با آن آغاز می‌کند. آغازی که نشان می‌دهد او گفت‌وگو میان دو سنت فکری را ممکن می‌داند اما مساله‌اش، چگونگی گفت‌وگو است. دکتر مصطفوی تلاش دکتر سیدحمید طالب‌زاده را در این کتاب امری مبارک و نوآورانه توصیف می‌کند؛ آنجاکه تلاش شده راهی عرضه شود تا ملاصدرا و هگل، به‌عنوان نمایندگان اصلی دو سنت اسلامی و غربی، با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. او در سخنانش به تبیین دو نگاه برتری‌طلب و برابری‌مدار در گفت‌وگو می‌پردازد و معتقد است با توجه به نقش دیالکتیک برتری‌طلبانه خواجه و برده در تفکر هگل، شرط اساسی گفت‌وگوی برابر با اندیشه هگل فراهم نمی‌شود. اما راهی که دکتر مصطفوی برای امکان گفت‌وگوی برابر نشان می‌دهد از هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر، فیلسوف آلمانی سنت قاره‌ای، می‌گذرد. گفت‌وگویی سقراطی که مبنای آن، سروری یک‌طرف بر طرف دیگر نیست و دو طرف نسبت به هم گشودگی دارند. او نتیجه چنین گفت‌وگویی را بسط سنت و خلق واقعیت جدید می‌داند.

نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی؛ صیرورت، دیالکتیک و ایده‌آلیسم» با حضور دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دکتر محمدتقی طباطبایی و دکتر شمس‌الملوک مصطفوی، ۱۷آبان ۱۳۹۶، در سرای اهل قلم مجموعه خانه کتاب برگزار شد.

در این‌باره ببینید: آزمون معاصرت فلسفه اسلامی

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar