گفتار دکتر رضا داوری اردکانی با عنوان «ما و علوم انسانی» در افتتاحیه کارگاه زمستانه مطالعات علوم انسانی - ۹اسفند۱۳۹۶

۲۸۱۷

مبانی علوم انسانی دینی نیست

ما و علوم انسانی؛ دکتر رضا داوری اردکانی می‌گوید عمر فلسفی و دانشگاهی‌اش را با چنین عنوان‌هایی سپری کرده است. پرسش او پرسش از نسبت ما و علوم انسانی است. دکتر داوری معتقد است که باید به جهان فعلی التفات یافت، این‌که در جهانی به‌سر می‌بریم که نظم سکولار بر آن حاکم است، هرچند در برابر آن موضع داشته باشیم؛ این‌که جهان جدید امکان‌هایی دارد که با امکان‌های جهان قدیم متفاوت است. او جهان مدرن را جهان نوشونده و دگرگون‌شونده می‌داند؛ ازاین‌رو است که جهان مدرن و جهانیانش در این دگرگونی پرشتاب به علوم انسانی و علوم اجتماعی نیاز دارند. علوم اجتماعی، دیده‌بان جهان مدرن، کنترل‌کننده و مشکل‌گشای آن است. علوم انسانی جهان فعلی به‌وجود آمده تا بحران جامعه جدید را حل کند.

این سخنرانی با عنوان «ما و علوم انسانی»، چهارشنبه ۹اسفند۱۳۹۶، در افتتاحیه کارگاه زمستانه مطالعات علوم انسانی در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar