گفتار دکتر سیدجواد طباطبایی در اختتامیه همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران - ۱۰اسفند۱۳۹۶

۳۲۱۶

موضوع دانشگاه ایرانی، ایرانشهر است

علم دارای موضوع است و علمی که موضوع نداشته باشد، علم نیست. دانشگاه، محل علم و تداوم‌بخش نظام علمی است. بنابراین دانشگاه دارای موضوع است. اما دکتر سیدجواد طباطبایی، مدیر گروه فلسفه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، بر این باور است که دانشگاه در ایران، فاقد موضوع است، هرچند بنابر ضرورتی تاسیس شد. به گفته او، دانشگاه در غرب موضوع دارد اما دانشگاه در ایران، تاسیس شعبه‌ای از دانشگاه غربی و نمایندگی علم آن است زیرا نظام علم در دوران جدید همان نظام علم دانشگاه است که با توجه به الزامات و مناسبات دنیای جدید شکل گرفته است. دکتر طباطبایی معتقد است که هیچ دانشگاهی در غرب نداریم که موضوعش، خود آن کشور نباشد، بنابراین اگر روزی بخواهیم دانشگاه ایرانی داشته باشیم، موضوع آن در دوران جدید، نه اسلام است که موضوع حوزه علمیه است و نه ایران است که موضوع علم ایران‌شناسی است بلکه موضوع آن، ایرانشهر خواهد بود.

آنچه پیش رو دارید، بخش نخست سخنرانی دکتر سیدجواد طباطبایی در اختتامیه همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده» در خانه اندیشمندان علوم انسانی است که ۱۰اسفند۱۳۹۶ ایراد شد.

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar