گفتار دکتر سیدمحمدتقی چاوشی با عنوان «فتوت و قناعت» در همایش اقتصاد فرهنگ - ۲۰اسفند۱۳۹۶

۸۶۳

در آستانه ظهور علوم انسانی صدرایی ایستاده‌ایم

فتوت در ایران معادلی برای پایدیا در یونان است که توصیف‌گر وضع ایران پیش از مدینه فارابی است. مدینه فارابی، در برابر پولیس یونانی، مبدأ تاریخ انسان ایرانی‌اسلامی است که عهد جدیدی را آشکار کرد و متافیزیک در آن شکل گرفت اما نسبت خود را با فتوت از دست داد. در این عهد، فتوت جای خود را به فرهنگ داد و قناعت، در ساحت مدینه فارابی به قالب دانش اقتصاد درآمد. اما امروز، در ادامه مباحث تحول‌خواهی در علوم انسانی، بحث از فتوت و قناعت، زنهاری برای تامل در موقف کنونی ماست و می‌کوشد مسیر تازه‌ای در مقابل غرب غالب پیشنهاد کند. توجه به این نکته ضروی است که بحث از فتوت و قناعت بدون درک تحقق علوم انسانی نافرجام می‌نماید زیرا فرهنگ و اقتصاد، به عنوان نقطه مقابل فتوت و قناعت، در فضای علوم انسانی قابل بحث و فهم است. البته علوم انسانی در فضای فرهنگی انسان ایرانی‌اسلامی شکل نگرفته است اما دکتر سیدمحمدتقی چاوشی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، معتقد است که بسط تاریخی تفکر صدرایی از طریق مکتب تهران و در نهایت انقلاب مشروطه، امکان تحقق علوم انسانی را در ایران فراهم آورد و اکنون، ما در آستانه تحقق آن علوم انسانی ایستاده‌ایم که با طرح مدینه فارابی و نسبت تازه انسان ایرانی‌اسلامی با عالم صورت یافت.

این سخنرانی با عنوان «فتوت و قناعت»، ۲۰اسفند۱۳۹۶، به همت موسسه اشراق در همایش «اقتصاد فرهنگ» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar