پویانمایی «خوشبختی» اثر استیو کاتس - انگلیس، ۲۰۱۷

۲۴۷۲

پویانمایی «خوشبختی»

پویانمایی «خوشبختی»[۱] اثر استیو کاتس[۲]، پویانما و کارگردان انگلیسی، است که در سال ۲۰۱۷ تولید شده است. عمدۀ آثار استیو کاتس دربارۀ وضعیت بشر در عصر جدید است. او در پویانمایی «خوشبختی» تلاش یک موش را برای دست‌یابی به خوشبختی به نمایش می‌گذارد و معنای خوشبختی در عصر جدید را نشان می‌دهد.

پاورقی:
[۱]  Happiness
[۲]  Steve Cutts

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar