سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «فلسفه برای زندگی» در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران - ۲۷آبان۱۳۹۲

۳۱۶۶

فلسفه‌ورزی راه نجات فردی و اجتماعی است

مصطفی ملکیان در سخنرانی خود با عنوان «فلسفه برای زندگی» به تاثیر فلسفه در زندگی روزمره می‌پردازد. او می‌گوید که به فلسفه‌ورزی به چشم یگانه مُنجی انسان‌ها، به‌طور عمومی، و ایرانیان، به‌طور خصوصی، در این برهۀ تاریخی نگاه می‌کند و امیدوار است که با فلسفه‌ورزی واقعی و حقیقی همۀ ما از سلطۀ پنج عاملی که بر ما مسلط شده‌اند. آن پنج عامل، نادانی، بدسگالی و بدنیتی، فریبکاری، خشونت و ستمگری است که بر ما سایه افکنده و بر سرشت و سرنوشت ما ایرانیان مسلط شده است. اکنون فقط با فلسفه‌ورزی و نه هیچ چیز دیگری می‌توان از سلطۀ آن خارج شد. مراد او از فلسفه‌ورزی پرداختن به یک رشتۀ آکادمیک مثل سایر رشته‌ها نیست بلکه در فلسفه‌ورزی، نه فلسفه‌خوانی، نه فلسفه‌دانی، نه فلسفه‌نویسی و نه فلسفه‌گویی، نوعی نجات می‌بیند؛ به همان معنایی که حضرت عیسی(ع) در حقیقت می‌دید. مصطفی ملکیان به نجات اجتماعی و فردی می‌اندیشد و این نجات فردی و اصلاح اجتماعی را تنها در فلسفه‌ورزی و نه هیچ چیز دیگری می‌یابد.

این سخنرانی، ۲۷آبان۱۳۹۲، در همایش «فلسفه برای علم، هنر و زندگی» در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ایراد شد.

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar