گفتار دکتر عماد افروغ در نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» در خبرگزاری ایکنا - ۲۶فروردین۱۳۹۷

۲۱۳

ساختار کنونی نهاد علم در ایران، نوآوری را برنمی‌تابد

دکتر عماد افروغ از اندیشمندانی است که همواره تلاش داشته نگاه انتقادی‌اش را حفظ کند و از نقد به سازندگی پل بزند. از اولین ثمره‌های این نگاه، نظریۀ نقد درون‌گفتمانی او بود که توانست در مدت کوتاهی در ایران به گفتمانی مطرح تبدیل شود. روی نقد او بیش از هر چیز به سوی سیاست‌های علمی ایران به‌ویژه در دولت‌های هفتم تا نهم بوده و همین رویکرد به شکل جدی‌تر در کتابش پیگیری شده است. او در کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» وضعیت ایده و تجربۀ دانشگاه در ایران را موشکافی می‌کند. دکتر افروغ مسألۀ نهاد علم، کاستی‌ها و بایستگی‌های آن را زیر ذره‌بین برده و با نقد رویکردهای قالب‌گرایانه، کمّی و اثبات‌گرایانۀ حاکم بر نظام آموزش رسمی ایران به «آسیب‌شناسی دانشگاه» در ایران پرداخته است. بیگانگی با زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، غلبۀ نگاه سخت‌افزارانه به علم، عدم انطباق بین دانش نظری و دانش عملی، خروج مرجعیت علم از داخل به خارج، بی‌توجهی به مبانی متافیزیکی علم، غفلت از نظم هنجاری و اجتماعی محقق، خط‌وربط‌گرفتن از سیاست، فقدان حقوق معنوی در دانشگاه و کثرت سرقت‌های علمی از جملۀ این آسیب‌ها است.
دکتر عماد افروغ در نشست نقد و بررسی کتابش با اشاره به این آسیب‌ها تاکید می‌کند که خود او نیز بابت همین آسیب‌ها صدمه دیده و هزینه داده است اما بیش از آن‌که دنبال افراد مقصر باشد به دنبال ساختار و تفکر رایج مقصر است. این نشست ۲۶فروردین۱۳۹۷ در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

 

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar