زبان منفی فوکو و امکان سخن گفتن ۱ هفته پیش ۳۶۶ ۳۵:۴۷

زبان منفی فوکو و امکان سخن گفتن

سخنرانی غلام‌حسین مقدم حیدری با عنوان سراسربین و نظریه قدرت - معرفت - ۱۷آذر ۹۵

آمریکا در روز لوترکینگ با طعم اوباما و ترامپ! ۱ هفته پیش ۲۱۷ ۴۶:۰۹

آمریکا در روز لوترکینگ با طعم اوباما و ترامپ!

سخنرانی مارتین لوترکینگ با عنوان «آمریکایی دیگر»-۱۹۶۷

فلسفه دانشگاه را افشا می‌کند ۲ هفته پیش ۸۴۲ ۳۸:۰۶

فلسفه دانشگاه را افشا می‌کند

سخنرانی سید جواد طباطبایی در همایش «ایران همین جا است که ایستاده ایم» - ۱۵دی ۹۵

آخرین روز با هاشمی ۲ هفته پیش ۱۰۹۹ ۵۷:۰۳

آخرین روز با هاشمی

مستند «یک روز با هاشمی» -۱۳۶۹

عبور از ایدئولوژی به فلسفه، راه دشوار طباطبایی ۲ هفته پیش ۴۵۶ ۱۸:۰۹

عبور از ایدئولوژی به فلسفه، راه دشوار طباطبایی

سخنرانی داوود فیرحی در همایش «ایران همین جا است که ایستاده ایم» - ۱۵دی ۹۵

«مفاهیمِ اعتباری» نداریم ۳ هفته پیش ۳۸۶ ۲۶:۲۲

«مفاهیمِ اعتباری» نداریم

سخنرانی محمود مروارید در نشست «نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»-۲۶اردیبهشت ۹۵

صفحه 2 از 8512345...102030...آخرین »